L’institut Miami serà una realitat i deixarà enrere els barracons

Actualment els professors i els alumnes fan classe en uns barracons i calia aprovar una modificació del POUM per a disposar dels terrenys necessaris per a la construcció del nou edifici.

Durant el Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, que es va celebrar dimecres 12 de setembre al migdia, es va aprovar inicialment i de manera unànime una modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) on, de forma immediata, es posaven a disposició els terrenys necessaris per a poder construir l’edifici de l’institut Miami.

Actualment els professors i els alumnes d’aquest centre educatiu fan classe en uns barracons i calia aprovar la modificació del POUM i dur a terme totes les diligències necessàries per a poder cedir al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya el solar on es construiran les noves instal·lacions de l’institut.

El nou institut, una reivindicació de fa temps

La construcció l’edifici escolar definitiu era una de les grans reivindicacions de Miami Platja, nucli costaner del municipi de Mont-roig del Camp, ja que creien inacceptable que els nois i noies haguessin de fer classe en uns barracons.

Abans de fer la modificació del POUM, l’Ajuntament va realitzar un estudi acurat del planejament al nucli urbà de Miami Platja, per determinar exactament la localització del nou equipament educatiu. Finalment, van decidir que l’edifici de l’institut s’ubicarà en una zona central entre Miami platja i la major part de les urbanitzacions que pertanyen al municipi. En concret al punt on s’uneixen les avingudes de Príncep d’Espanya i del Dr. Gil Vernet.

Terrenys cedits per ubicar el nou edifici de l'institut Miami

Terrenys cedits per ubicar el nou edifici de l’institut Miami | CEDIDA

La Generalitat té l’última paraula

Per poder cedir aquest espai, l’Ajuntament va fer una modificació del POUM que canvia el tipus d’ús de dos solars, que pertanyen al municipi, que es destinen a espais lliures i equipament per Miami Platja. D’aquesta manera, el municipi podrà disposar d’una zona d’equipaments amb una superfície total de 15.708 metres quadrats, dels quals 10.000 metres quadrats es destinaran a la construcció de l’institut Miami definitiu i la resta serà per altres equipaments.

No obstant això, que el Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp hagi aprovat la modificació del POUM per poder construir l’edifici de l’institut només és el pas previ imprescindible perquè la Generalitat de Catalunya pugui decidir si finalment aquesta aprovació serà definitiva o no.

Font: https://tarragonadigital.com/costa-daurada/mont-roig-construccio-institut-miami?bot=miami