El curs vinent es posarà en funcionament el nou Institut de Miami Platja

  • Es tracta de l’Institut de nova creació de Miami Platja, a Mont-roig del Camp, i de la transformació de l’Escola Mediterrani de Tarragona en un Institut Escola.
  • Pel que fa al nombre de places, l’oferta inicial de P3 és de 277 grups, sis més que l’any passat; mentre que l’oferta de primer d’ESO s’amplia de 242 a 245 grups.
El delegat del Govern a Tarragona, Òscar Peris, i la directora dels Serveis Territorials d’Ensenyament, Sílvia Rodes, han presentat aquesta tarda en roda de premsa l’oferta de places de segon cicle d’educació infantil i ensenyaments obligatoris per al curs vinent escolar. Òscar Peris, ha recordat que el pressupost d’Ensenyament per aquest 2017, “ha incrementat un 8,52%, que es destinaran sobretot a augmentar el personal docent, a millorar l’atenció educativa a l’alumnat i a assegurar la qualitat i equitat del sistema”. Rodes, per la seva banda, ha destacat que la filosofia del departament és que “hi hagi més oportunitats per les famílies, més transparència que permeti evitar el frau escolar.”

Sílvia Rodes ha explicat que per a la programació de places “es tenen en compte les següents variables: el mapa escolar de cada municipi, el padró d’habitants i l’acord amb els municipis”. A P3 els Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a Tarragona ofereix per al curs 2017-2018 un total de 6.820 places i, a 1r d’ESO, 7.275 places. Aquests càlculs s’han realitzat d’acord amb una ràtio de 25 alumnes a P3 i 30 a 1r d’ESO.

Pel que fa al nombre de grups, a P3 l’oferta inicial és de 277 grups, que són un total de 6 grups més que els que es van oferir en la preinscripció del curs passat, que van ser 271. D’aquesta oferta, 211 corresponen a l’escola pública i 66 a la concertada. A 1r d’ESO també hi ha un increment de 3 grups respecte a l’oferta inicial del curs passat: de 242 a 245. Un total de 182 grups corresponen a centres públics i 63 a concertats. Tots els grups, independentment de la titularitat, es revisaran i s’adequaran a la realitat derivada de la preinscripció, després del procés de matrícula.

Nous criteris acordats amb els municipis

La directora dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Tarragona ha recordat, en relació als criteris i els procediments seguits per determinar l’oferta inicial, que enguany s’han acordat amb les administracions locals amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats d’escolarització per garantir el dret a l’educació de tothom.

Tal com ha assenyalat Rodes, en destaquen “la ràtio 27 a 1r d’ESO en centres d’alta complexitat i el manteniment de ràtio 22 a P3 i manteniment a P4 en els centres que van aplicar la mesura el passat curs”. “Hem vetllat per la continuïtat dels projectes educatius, l’alumnat amb NEE i la creació de l’Institut escola per reduir l’abandonament escolar i millorar la continuïtat educativa”, ha afegit Rodes.

En línies generals els criteris acordats són:

• Vetllar per a la continuïtat dels projectes educatius actuals.

• Vetllar per a la distribució equilibrada de l’escolarització de l’alumnat amb NEE.

• Reducció de les ràtios dels centres en entorns d’alta complexitat a 22 a P3 ( i a P4 com a continuïtat de la mesura iniciada el curs passat) i de 27 a 1d’ESO, sempre i quan hi hagi l’acord del centre.

• Programar els increments dels grups d’ESO tenint en compte la seva consolidació en funció de les necessitats d’escolarització a mitjà i llarg termini.

• Valorar el model d’institut escola en entorns complexes i en situacions geogràfiques específiques.

Creació de nous centres

Una altra de les novetats és la modificació del mapa escolar, pel que fa als ensenyaments d’infantil i primària. Rodes ha anunciat que es crea, pel que fa a secundària, l’Institut de Miami Platja a Mont-roig del Camp. També hi haurà un nou institut escola: l’Institut Escola Mediterrani per transformació de l’Escola Mediterrani a Tarragona. La creació de l’institut escola consolida un model d’escolarització per donar resposta a l’abandonament escolar o a la situació geogràfica.

Font: http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/299612/ca/curs-vinent-posara-funcionament-institut-escola.do