PROPOSTES JUNTS PER MONT-ROIG MIAMI PRESSUPOST 2021

Les propostes que el nostre grup municipal  pels pressupostos 2021 vam presentar a l’equip de govern,  anaven en la direcció clara de la recuperació, diversificació econòmica del municipi i del control del deute.

1.- Partida que inclogui íntegrament el cost del Poliesportiu Lleuger a l’Escola de la Mare de Déu de la Roca (500.000,- euros) i que s’incorpori directament al pressupost sense esperar a la incorporació de romanents quan es faci la liquidació del 2020.

2.- Partida per al desenvolupament de polígons industrials al nostre municipi (250.000,00,-) i que s’incorpori directament al pressupost sense haver d’esperar a la incorporació de romanents quan es faci la liquidació del 2020.

3.- Partida per millorar la connectivitat al nostre municipi (45.000 euros aquest any 2021 i 45.000 euros el 2022). Actualment les operadores ja estan treballant per millorar-la al municipi, però hi ha zones com les urbanitzacions més antigues que serà molt complicat instal·lar la fibra òptica, segurament per la falta de negoci per les empreses com succeeix amb el gas natural.

4.- Destinar un 10% de l’import d’inversions per al 2022 per impulsar els pressupostos participatius.

5.- Partida destinada a millorar l’accessibilitat, els equipaments, la senyalització, els aparcaments i els accessos i ampliar els usos recreatius de les platges fora de temporada alta. Substitució dels accessos a les platges per un material més sostenible i lleuger.

6.- Crear parcs de salut a diferents zones del municipi sobretot per la gent gran.

7.- Millora de les urbanitzacions. Dotació econòmica anual per la creació d’un pla de manteniment i millora a 8 anys perquè en aquest termini, totes les urbanitzacions recepcionades puguin tenir els serveis de qualitat que es mereixen.

8.- Construcció d’una rampa per millorar l’accessibilitat i poder accedir a l’Ermita de la Mare de Déu de la Roca.

9.- Eliminació del càrrec de confiança de l’Àrea de Territori. Convocar la plaça per concurs públic si és necessària aquesta plaça per l’equip de govern.

10- Revisar el pressupost municipal  i treure les inversions i despeses  no prioritàries per aquest exercici i que es puguin desenvolupar en pressupostos posteriors per no incrementar el deute de l’Ajuntament.